MOC Inteligentnych Procesów

Szkolenie dla chcących nauczyć się wykorzystywać sztuczną inteligencję w analizie, optymalizacji i automatyzacji procesów biznesowych 12-13 czerwca | 100% on-line

Image alt

Dlaczego MOC Inteligenych Procesów?

Wcześniejsze edycje programu, w których wzięli udział przedstawiciele m.in: Velux, Volvo Polska, DOVISTA Polska, Kaczmarski Group, Unilink, Citimedia, CETES Cosmetics Poland, Generali, Moliera 2, Orsted Polska, Biogen, Energa, Orsted Polska, The Lorenz Bahlsen Snack-World, BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego, CANAL+ Polska, ISS World Services Poland, Vistula Bank Spółdzielczy, Pepsico, Ultimo, BNP PARIBAS, Lafarge Cement, SMS Metallurgy Polska, PKP Informatyka, Bank Ochrony Środowiska, Jastrzębska Spółka Węglowa, DSV International Shared Services zebrały bardzo dobre opinie - zarówno pod względem formuły, zakresu i sposobu prowadzenia. W międzyczasie wybuchła rewolucja generatywnej sztucznej inteligencji. Nie mogliśmy pozostać na nią obojętni - dlatego przygotowaliśmy ZUPEŁNIE NOWE przedsięwzięcie edukacyjne skierowane do liderów zmian biznesowych.

Image alt

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie osób zaangażowanych we wdrażanie podejścia procesowego w firmach do wykorzystania sztucznej inteligencji do modelowania, optymalizacji i automatyzacji procesów biznesowych.

Odbiorcy szkolenia

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przede wszystkim osoby, które pracują w średnich i dużych organizacjach i są zaangażowane we wdrażanie zarządzania procesowego lub uczestniczą w automatyzacji / robotyzacji procesów biznesowych. Nasze szkolenie kierujemy głównych do dwóch grup osób:

Właściciele procesów oraz eksperci procesowi

Jeżeli odpowiadasz za procesy biznesowe w swojej jednostce - czy to od strony zarządczej, czy to merytorycznej - ten program jest dla Ciebie

Liderzy i analitycy ds. automatyzacji oraz robotyzacji procesów

Jeżeli nadzorujesz, zarządzasz lub przygotowujesz wdrożenie automatyzacji / robotyzacji w swojej organizacji – ten program jest dla Ciebie

Karty MOC-y

Dla uczestników naszego szkolenia przygotowaliśmy unikatowe Karty MOC-y (Karty wspomagające Modelowanie, Optymalizację i Change Management procesów). Dzięki pytaniom i wskazówkom w nich zawartych uczestnicy naszego programu w realiach swojej firmy, będą mogli sprawnie zrealizować działania związane z modelowaniem, optymalizacją i zarządzaniem zmianą procesów przeznaczonych do automatyzacji / robotyzacji. Każdy z uczestników otrzyma elektroniczną wersję Kart MOCy.

Image alt

Harmonogram

Szkolenie odbędzie się w dniach 12-13 czerwca (środa-czwartek), w godzinach 09:00-14:00. Łączny czas trwania szkolenia to
10 godzin zegarowych.

Image alt

Wykładowcy

Przestawimy ekspertów, którzy poprowadzą szkolenie "MOC Inteligentnych Procesów"

Andrzej Sobczak

Ekspert ds. analizy i architektury biznesowej Kierownik Zakładu Zarządzania IT, SGH

Andrzej Sobczak

Katarzyna Wrześniewska

Ekspert ds. zarządzania procesowego Współzalożyciel inicjatywy Bakcyl RPA

Andrzej Sobczak

Program szkolenia

Poznaj bloki tematyczne szkolenia i poruszane w ich ramach zagadnienia

1
Dzień I. Od klasycznej do wzmocnionej mocą AI analizy i optymalizacji procesów

Termin: 12 czerwca (środa) Czas spotkania: 9:00-14:00 Formuła: wykład, quizy, dyskusja Ramowa struktura bloku: - Klasyczne metody odkrywania (discovery) procesów biznesowych w organizacji - Narzędzia automatyzujące odkrywanie procesów w organizacji (Task Mining / Process Mining) - Klasyczne podejścia do dokumentowania procesów w organizacji - Automatyzacja przetwarzania wiedzy o procesach biznesowych z wykorzystaniem AI - Wykorzystanie map graficznych i symulacji do optymalizacji procesów biznesowych - Optymalizacja procesów z wykorzystaniem AI - Ocenianie potencjału procesów do automatyzacji z wykorzystaniem AI - Budowa GPTs (inteligentnego asystenta) wspomagającego analizę procesów - Porównanie modeli LLM w kontekście ich zastosowania do analizy i optymalizacji procesów - Przegląd narzędzi wykorzystujących LLM do inteligentnej analizy procesów - Sesja Q&A

2
Dzień II. Wykorzystanie AI w automatyzacji i robotyzacji procesów

Termin: 13 czerwca (czwartek) Czas spotkania: 9:00-14:00 Formuła: wykład, quizy, dyskusja Ramowy zakres bloku: - Możliwości i ograniczenia wykorzystania AI predykcyjnego i AI generatywnego w automatyzacji procesów - perspektywa biznesowa, technologiczna i prawna - Dobór i włączanie modeli ML w automatyzację procesów - Komunikowanie biznesowi zagadnień związanych z łączeniem automatyzacji procesów i AI - Przeprowadzenie warsztatów z biznesem nt. odkrywania zastosowań potencjału AI w procesach - Liczenie business case na inteligentną automatyzację procesów - Przejście od klasycznej do inteligentnej automatyzacji procesów - kwestie organizacyjne, zasobowe oraz governance - Radar technologiczny - przegląd narzędzi AI w kontekście automatyzacji i robotyzacji - Sesja Q&A

Więcej szczegółów organizacyjnych

Przestawiamy dodatkowe informacje, które są istotne z perspektywy udziału w programie

Godziny spotkań

Świadomie wybraliśmy godziny szkolenia w ciągu dnia pracy - chcemy pozostawić Wam wolne wieczory

Użytkownicy

Do udziału zachęcamy przedstawicieli komórek biznesowych i osoby odpowiedzialne za zarządzanie procesowe

Dostęp do nagrań

Uczestnicy programu będą mieli dostęp do nagrań ze spotkań przez rok od zakończenia szkolenia

Komunikacja

Będziemy używać Zoom do prowadzenia naszych spotkań

Certyfikaty

Każdy z uczestnik otrzyma elektroniczny certyfikat udziału

Karty MOC-y

Każdy z uczestników otrzyma elektroniczną wersję Kart MOCy

Co mówią uczestnicy
naszych programów edukacyjnych

FAQ szkolenia

Przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, związane z organizacją szkolenia. Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie - skontaktuj się z nami - na pewno postaramy się rozwiać Twoje wątpliwości

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do osób zaangażowanych we wdrażanie zarządzania procesowego w swoich organizacjach, oraz do osób przygotowujących procesy do automatyzacji / robotyzacji (lub nadzorujących te prace).

Udział w programie jest odpłatny.

W tym programie nie ma ograniczeń odnośnie do liczby udziału osób z danego przedsiębiorstwa (przy trzech i więcej osobach biorących udział z jednej firmy przewidujemy atrakcyjne zniżki - prosimy o kontakt w tej sprawie).

Program będzie przeprowadzony w 100% w formule zdalnej.

Program jest realizowany "na żywo". Wszystkie spotkania z uczestnikami odbywają się w czasie rzeczywistym.

Tak! Każdy blok szkoleniowy będzie nagrywany. Nagrania będą dostępne dla uczestników programu przez okres 12 miesięcy na dedykowanej platformie on-line. Nie planujemy natomiast nagrywać bloku ćwiczeniowego i konsultacji. To pozwoli na swobodną wymianę myśli wśród uczestników programu.

Tak! Każdy uczestnik programu otrzyma - na swoje potrzeby - dostęp do materiałów szkoleniowych na dedykowanej platformie on-line. Materiały te będą przygotowane przez organizatorów programu specjalnie na jego potrzeby.

Ależ oczywiście! To jeden z fundamentów programu. Zakładamy rozubudowane sesje Q&A oraz czas na dyskusje.

Tak! Każdy z uczestnik programu, który będzie uczestniczył w programie otrzyma certyfikat jego ukończenia (w formie elektronicznej).

Do udziału w programie wymagany jest dostęp do Zoom'a (przez przeglądarkę lub aplikację) oraz mikrofon i słuchawki / głośniki, a także kamera.

Dołącz do szkolenia
"MOC Inteligentnych Procesów"

Partnerzy medialni

Serdecznie dziękujemy naszym partnerom za propagowanie wiedzy o szkoleniu