MOC* Automatyzowanych Procesów, edycja II

(*) MOC - Modelowanie, Optymalizacja, Change Management Program edukacyjny dla chcących nauczyć się modelowania, optymalizacji i zarządzania zmianą procesów przeznaczonych do automatyzacji / robotyzacji Startujemy 9 października | 100% on-line

Image alt
Zapraszamy do udziału w webinarium


"Jak MOCne są zarobki i perspektywy zawodowe procesowców

oraz specjalistów od automatyzacji procesów"14 września (czwartek) 2023, 20:00-21:30


Dlaczego II edycja programu

Pierwsza edycja Programu, w której wzięli udział przedstawiciele m.in: Velux, Volvo Polska, DOVISTA Polska, Kaczmarski Group, Unilink, Citimedia, CETES Cosmetics Poland, Generali, Moliera 2, Orsted Polska, Biogen, Energa, Orsted Polska, The Lorenz Bahlsen Snack-World, BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego, CANAL+ Polska, ISS World Services Poland, Vistula Bank Spółdzielczy, Pepsico, Ultimo, BNP PARIBAS, Lafarge Cement, SMS Metallurgy Polska, PKP Informatyka, Bank Ochrony Środowiska, Jastrzębska Spółka Węglowa, DSV International Shared Services zebrała bardzo dobre opinie - zarówno pod względem formuły, zakresu i sposobu prowadzenia. Dlatego zdecydowaliśmy się uruchomić jego II edycję tego przedsięwzięcia.

Image alt

Idea programu

Tworzymy miejsce, w którym osoby zaangażowane we wdrażanie podejścia procesowego i automatyzację procesów będą mogły usystematyzować i rozwinąć wiedzę nt. modelowania, optymalizacji i zarządzania zmianą procesów biznesowych oraz wymienić się doświadczeniami i inspirować dobrymi praktykami z tego obszaru.

Pobierz opis programu w pliku PDF

Image alt

Kogo zapraszamy

Do udziału w programie zapraszamy osoby, które pracują w średnich i dużych organizacjach i są zaangażowane we wdrażanie zarządzania procesowego lub uczestnicą w automatyzacji / robotyzacji procesów biznesowych. W programie nie przewidujemy udziału przedstawicieli firm IT oraz doradczych a także instytucji edukacyjnych.

Odbiorcy programu

Nasz program kierujemy do dwóch grup osób:

Właściciele procesów oraz eksperci procesowi

Jeżeli odpowiadasz za procesy biznesowe w swojej jednostce - czy to od strony zarządczej, czy to merytorycznej - ten program jest dla Ciebie

Liderzy i analitycy ds. automatyzacji oraz robotyzacji procesów

Jeżeli nadzorujesz, zarządzasz lub przygotowujesz wdrożenie automatyzacji / robotyzacji w swojej organizacji – ten program jest dla Ciebie

Image alt

Formuła programu

Program rozpocznie się od całodniowego bloku zerowego - w ramach którego ugruntowana zostanie wiedza z BPMN. Zasadnicza część programu będzie miał postać połączonych ze sobą tematycznie 5 głównych bloków szkoleniowych. Cztery z tych bloków będą miały charakter głównie wykładowy, a jeden będzie miał postać ćwiczeniową (w grupach realizowany będzie case study). Bloki będą uzupełnione o trzy opcjonalne (dla chętnych) spotkania konsultacyjne. W ramach programu przewidujemy udział gościa specjalnego - praktyka z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu procesowym.

Karty MOC-y

Specjalnie dla uczestników naszego programu stworzyliśmy unikatowe Karty MOC-y (Karty wspomagające Modelowanie, Optymalizację i Change Management procesów). Dzięki pytaniom i wskazówkom w nich zawartych uczestnicy naszego programu w realiach swojej firmy, będą mogli sprawnie zrealizować działania związane z modelowaniem, optymalizacją i zarządzaniem zmianą procesów przeznaczonych do automatyzacji / robotyzacji. Karty pozwalają na usystematyzowanie wiedzy przekazanej podczas programu i inspirowanie dobrymi praktykami całych zespołów zaangażowanych w optymalizację i automatyzację procesów. Każdy z uczestników otrzyma jeden komplet kart wraz z instrukcją ich stosowania.

Image alt

Założenia programu

Przedstawiamy 6 założeń, które przyjęliśmy przy tworzeniu naszego programu edukacyjnego

Zróżnicowane narzędzia edukacyjne

W ramach programu będziemy wykorzystywać różne formy edukacyjne: wykłady, quizy, case study, dyskusje, praktyczne ćwiczenia, dla chętnych prace domowe :)

Dużo praktyki, szczypta teorii

Łączymy dużą dawkę praktyki z syntetyczną podbudową teoretyczną, co z naszego doświadczenia daje najlepszy efekt edukacyjny

Sprecyzowana grupa odbiorców

Nasz program kierujemy do określonej grupy uczestników, co pozwoli dopasować program zajęć do ich potrzeb

Użyteczne narzędzia

Uczestniczy otrzymują praktyczny zestaw narzędzi, które mogą wykorzystać w swoich firmach (w tym Karty MOC-y)

Dyskusje i networking

Zależy nam na dyskusjach między uczestnikami programu, którzy będą nastawieni na wymianę praktycznych doświadczeń

Rozwój to ciągła droga

Chcemy inspirować do ciągłego rozwoju - dlatego każdy z uczestników będzie miał nieodpłatny dostęp do nagrań z 7 edycji konferencji HiperAutomatyzacja

Image alt

Harmonogram programu

Program zaczyna się 9 października i kończy 22 listopada 2023 r. W dniu 9 października odbędzie się moduł zerowy (BPMN w pigułce). Terminy głównych spotkań to: 11, 18 i 25 października oraz 8, 15 i 22 listopada 2023 r. 13, 20 i 27 października zaplanowane są konsultacje dla chętnych.

Ramy czasowe

Zerowe spotkanie, które odbędzie się
9 października (poniedziałek) będzie trwało od 9:00 do 16:00. Główne zajęcia będą odbywać się w środy,
w godzinach rannych od 09:00 do 12:00
. Dodatkowo odbędą się trzy spotkania konsultacyjne dla chętnych w piątki w godzinach 9:00-11:00. Cały program szkoleniowy obejmuje łącznie
28 godzin zegarowych - co odpowiada 4 dniom szkoleniowym.

Image alt

Wykładowcy i Gość specjalny

Przestawimy ekspertów, którzy poprowadzą poszczególne zajęcia programu "MOC Procesów"

Andrzej Sobczak

Ekspert ds. analizy i architektury biznesowej Kierownik Zakładu Zarządzania IT, SGH

Andrzej Sobczak

Katarzyna Wrześniewska

Ekspert ds. zarządzania procesowego Współzalożyciel inicjatywy Bakcyl RPA

Andrzej Sobczak

Zakres programu

Poznaj bloki tematyczne programu i poruszane w ich ramach zagadnienia

1
Blok 0. BPMN w pigułce

Termin: 9 października (poniedziałek) Czas spotkania: 9:00-16:00 Formuła: wykład, demonstracje, quizy, dyskusja Ramowa struktura spotkania: - BPMN z lotu ptaka - Rodzaje diagramów w BPMN - Przepływy - Procesy, podprocesy, działania - Tory i baseny - Zdarzenia (wybrane) - Bramki decyzyjne (wybrane) - Sesja Q&A

2
Blok 1. Modelowanie procesów

Termin: 11 października (środa) Czas spotkania: 9:00-12:00 Formuła: wykład, quizy, dyskusja Ramowa struktura spotkania: - Notacje do modelowania procesów – przegląd i charakterystyka - Jak modelować automatyzacje w BPMN? - Kiedy i jak modelować przepływy danych w BPMN? - Dekompozycja diagramów procesowych - Modelowanie zmian procesów w czasie, np. as-is, to- be - Jak modelować atrybuty opisujące procesy? - Wzorce i dobre praktyki modelowania procesów - Jak wykorzystać Karty MOC-y do modelowania procesów - Sesja Q&A

3
Konsultacje 1. Modelowanie procesów

Termin: 13 października (piątek) Czas spotkania: 9:00-11:00 Formuła: dyskusja, sesja Q&A Uczestnicy programu mają możliwość zadawania dodatkowych pytań do omówionego materiału z zakresu modelowania procesów. Mogą również przedstawiać własne problemy związane z modelowaniem procesów.

4
Blok 2. Optymalizacja procesów cz. I

Termin: 18 października (środa) Czas spotkania: 9:00-12:00 Formuła: wykład, quizy, dyskusja Ramowa struktura spotkania: - Jak przygotować się do optymalizacji procesu przeznaczonego do automatyzacji? - Kto powinien optymalizować proces przeznaczony do automatyzacji? - Optymalizacja – czy warto "tracić" na nią czas przed automatyzacją? - Optymalizacja vs. standaryzacja vs. centralizacja procesów? - Visual Management a optymalizacja procesów - Lean vs. System Thinking w kontekście optymalizacji procesów - Analiza Fit- Gap na czym polega i gdzie ją stosować? - Jak wykorzystać Karty MOC-y do optymalizacji procesów - Sesja Q&A

5
Konsultacje 2. Optymalizacja procesów cz. I

Termin: 20 października (piątek) Czas spotkania: 9:00-11:00 Formuła: dyskusja, sesja Q&A Uczestnicy programu mają możliwość zadawania dodatkowych pytań do omówionego materiału z zakresu optymalizacji procesów. Mogą również przedstawiać własne problemy związane z optymalizacją procesów.

6
Blok 3. Optymalizacja procesów cz. II

Termin: 25 października (środa) Czas spotkania: 9:00-12:00 Formuła: wykład, demonstracja, dyskusja Ramowa struktura spotkania: - Przedstawienie i omówienie analizowanego przypadku - Zbudowanie modelu procesu w BPMN - Optymalizacja procesu z wykorzystaniem jego mapy - Optymalizacja procesu z wykorzystaniem symulacji - Jak zbierać dane niezbędne do optymalizacji procesów? - Przeprowadzenie symulacji procesu - Przygotowanie rekomendacji dotyczących optymalizacji procesu - Sesja Q&A

7
Konsultacje 3. Optymalizacja procesów cz. II

Termin: 27 października (piątek) Czas spotkania: 9:00-11:00 Formuła: dyskusja, sesja Q&A Uczestnicy programu mają możliwość zadawania dodatkowych pytań do omówionego materiału z zakresu optymalizacji procesów. Mogą również przedstawiać własne problemy związane z optymalizacją procesów.

8
Blok 4a. Case Study (grupa A)

Termin: 8 listopada (środa) Czas spotkania: 9:00-12:00 Formuła: ćwiczenia, dyskusja Uczestnicy programu (Grupa A) zostaną podzieleni na podgrupy i pod nadzorem prowadzących program przygotują model procesu w BPMN, a następnie przeprowadzą jego optymalizację. Uwaga 1: Grupa B w tym tygodniu ma przerwę w zajęciach. Uwaga 2: Case study jest zupełnie inny, od case study realizowanego podczas programu Bakcyl RPA.

9
Blok 4b. Case Study (grupa B)

Termin: 15 listopada (środa) Czas spotkania: 9:00-12:00 Formuła: ćwiczenia, dyskusja Uczestnicy programu (Grupa B) zostaną podzieleni na podgrupy i pod nadzorem prowadzących program przygotują model procesu w BPMN, a następnie przeprowadzą jego optymalizację. Uwaga 1: Grupa A w tym tygodniu ma przerwę w zajęciach. Uwaga 2: Case study jest zupełnie inny, od case study realizowanego podczas programu Bakcyl RPA.

10
Blok 5. Change Management w procesach

Termin: 22 listopada (środa) Czas spotkania: 9:00-12:00 Formuła: wykład, case study, dyskusja Ramowa struktura spotkania: - Wystąpienie Gościa Specjalnego + sesja Q&A - Komunikacja zmian w automatyzowanych procesach - Ryzyka związane w implementacją zmian w procesach i sposoby radzenia sobie z nimi - Współpraca na linii ekspert procesu – analityk/developer - Elementy governance procesowego (właściciel procesu, ekspert, etc.) - Inicjatywy aktywizujące pozyskiwanie procesów do automatyzacji - Jak wykorzystać Karty MOC-y do wsparcia zarządzania zmianą procesów - Sesja Q&A

Więcej szczegółów organizacyjnych

Przestawiamy dodatkowe informacje, które są istotne z perspektywy udziału w programie

Godziny spotkań

Świadomie wybraliśmy godziny przedpołudniowe do realizacji spotkań - chcemy pozostawić Wam wolne wieczory

Użytkownicy końcowi

Uczestnikami programu mogą być tylko użytkownicy końcowi - nie przewidujemy udziału konsultantów i dostawców

Dostęp do nagrań

Uczestnicy programu będą mieli dostęp do nagrań ze spotkań (z wyłączeniem konsultacji i ćwiczeń - nie nagrywamy ich)

Komunikacja

Będziemy używać Zoom (spotkania) i MS Teams (komunikacja asynchroniczna)

Certyfikaty

Każdy z uczestnik otrzyma imienny certyfikat udziału w formie elektronicznej

Karty MOC-y

Każdy z uczestników otrzyma własny zestaw Kart MOC-y (karty będą przesłane za pośrednictwem paczkomatów)

Co mówią uczestnicy
naszych programów edukacyjnych

FAQ programu

Przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, związane z organizacją programu. Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie - skontaktuj się z nami - na pewno postaramy się rozwiać Twoje wątpliwości

Program jest skierowany do osób zaangażowanych we wdrażanie zarządzania procesowego w swoich organizacjach, oraz do osób przygotowujących procesy do automatyzacji / robotyzacji (lub nadzorujących te prace). W programie nie przewidujemy udziału przedstawicieli firm IT, firm doradczych oraz jednostek edukacyjnych.

Udział w programie jest odpłatny. Koszt udziału zależy od daty, kiedy nastąpiło zgłoszenie oraz od liczby uczestników z jednej firmy (im więcej - tym przewidywana jest większa zniżka).

W tym programie nie ma ograniczeń odnośnie do liczby udziału osób z danego przedsiębiorstwa (przy trzech i więcej osobach biorących udział z jednej firmy przewidujemy atrakcyjne zniżki - prosimy o kontakt w tej sprawie).

Program będzie przeprowadzony w 100% w formule zdalnej.

Program jest realizowany "na żywo". Wszystkie spotkania z uczestnikami odbywają się w czasie rzeczywistym.

Tak! Każdy blok szkoleniowy będzie nagrywany. Nagrania będą dostępne dla uczestników programu przez okres 6 miesięcy na dedykowanej platformie on-line. Nie planujemy natomiast nagrywać bloku ćwiczeniowego i konsultacji. To pozwoli na swobodną wymianę myśli wśród uczestników programu.

Tak! Każdy uczestnik programu otrzyma - na swoje potrzeby - dostęp do materiałów szkoleniowych na dedykowanej platformie on-line. Materiały te będą przygotowane przez organizatorów programu specjalnie na jego potrzeby.

Ależ oczywiście! To jeden z fundamentów programu. Zakładamy rozubudowane sesje Q&A oraz czas na dyskusje.

Tak! Każdy z uczestnik programu, który będzie uczestniczył w programie otrzyma certyfikat jego ukończenia (w formie elektronicznej).

Podczas 4 zajęć uczestnicy programu zostaną podzieleni na grupy i będą pod nadzorem prowadzących realizować case study. Będzie on bazował na praktycznych doświadczeniach zebranych przez organizatorów podczas wdrażania podejścia procesowego w polskich firmach. Szczegóły organizacyjne i merytoryczne realizacji case study przedstawimy na III spotkaniu programu (aby uczestnicy mieli czas przygotować się do niego). Uwaga: ten case study będzie zupełnie inny, od case study realizowanego podczas programu Bakcyl RPA.

Do udziału w programie wymagany jest dostęp do Zoom'a (przez przeglądarkę lub aplikację) oraz mikrofon i słuchawki / głośniki, a także kamera.

W ramach programu do bieżącej komunikacji będziemy używać MS Teams. Pozwoli to na dostęp do informacji organizacyjnych oraz komunikację z innymi uczestnikami programu.

Dołącz do programu "MOC Procesów"

Partnerzy medialni

Serdecznie dziękujemy naszym partnerom za propagowanie wiedzy o programie